Последни новини

24.03.2016

ITG доставя на BG-Tel VoIP за телефонни кабини .

Те предлагат на крайни клиенти VOIP разговори от GSM и Интернет.

15.01.2016

BG-call предлага безплатни разговори

Използват услугите на ITG за тел. разговори до България.

За контакти

България:


E-mail:

Phone: +359 2 481 5200

Mobile: +359 887 741 656

Германия:


E-mail:

Канада:


E-mail:

Phone: +1 416 31 59 536

Ценова листа

Държава / Дестинация Код Цена
UGANDA 00256 0,0814 €/min.
UGANDA-KAMPALA 0025641 0,0814 €/min.
UGANDA-MOBILE 0025671 0,0840 €/min.
UGANDA-MOBILE 0025675 0,0840 €/min.
UGANDA-MOBILE 0025677 0,0840 €/min.
UGANDA-MOBILE 0025678 0,0840 €/min.
UK 0044 0,0110 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447701 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447702 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447703 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447704 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447705 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447706 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447707 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447708 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447709 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447710 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447711 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447712 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447713 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447714 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447715 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447716 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447718 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447719 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447720 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447724 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447725 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447729 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447730 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447731 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447732 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447734 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447736 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447739 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447740 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447742 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447743 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447745 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447746 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447749 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447750 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447751 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447752 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447753 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447754 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447759 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447761 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447762 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447763 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447764 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447793 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447801 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447802 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447803 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447808 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447809 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447819 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447820 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447821 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447834 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447835 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447840 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447841 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447842 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447844 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447845 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447849 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447850 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447851 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447856 0,1288 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447857 0,1288 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447858 0,1288 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447860 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447871 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447885 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447889 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447921 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447922 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447926 0,1288 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447927 0,1288 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447928 0,1288 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447933 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447955 0,1261 €/min.
UK-MOB CELLNET 00447999 0,1261 €/min.
UK-MOB ONE 2 ONE 00447722 0,1261 €/min.
UK-MOB ONE 2 ONE 00447726 0,1261 €/min.
UK-MOB ONE 2 ONE 00447757 0,1261 €/min.
UK-MOB ONE 2 ONE 00447758 0,1261 €/min.
UK-MOB ONE 2 ONE 00447804 0,1261 €/min.
UK-MOB ONE 2 ONE 00447806 0,1261 €/min.
UK-MOB ONE 2 ONE 00447847 0,1261 €/min.
UK-MOB ONE 2 ONE 00447852 0,1261 €/min.
UK-MOB ONE 2 ONE 00447903 0,1261 €/min.
UK-MOB ONE 2 ONE 00447904 0,1261 €/min.
UK-MOB ONE 2 ONE 00447905 0,1261 €/min.
UK-MOB ONE 2 ONE 00447906 0,1261 €/min.
UK-MOB ONE 2 ONE 00447908 0,1261 €/min.
UK-MOB ONE 2 ONE 00447910 0,1261 €/min.
UK-MOB ONE 2 ONE 00447913 0,1261 €/min.
UK-MOB ONE 2 ONE 00447914 0,1261 €/min.
UK-MOB ONE 2 ONE 00447930 0,1261 €/min.
UK-MOB ONE 2 ONE 00447931 0,1261 €/min.
UK-MOB ONE 2 ONE 00447932 0,1261 €/min.
UK-MOB ONE 2 ONE 00447939 0,1261 €/min.
UK-MOB ONE 2 ONE 00447940 0,1261 €/min.
UK-MOB ONE 2 ONE 00447941 0,1261 €/min.
UK-MOB ONE 2 ONE 00447944 0,1261 €/min.
UK-MOB ONE 2 ONE 00447946 0,1261 €/min.
UK-MOB ONE 2 ONE 00447947 0,1261 €/min.
UK-MOB ONE 2 ONE 00447949 0,1261 €/min.
UK-MOB ONE 2 ONE 00447950 0,1261 €/min.
UK-MOB ONE 2 ONE 00447951 0,1261 €/min.
UK-MOB ONE 2 ONE 00447952 0,1261 €/min.
UK-MOB ONE 2 ONE 00447953 0,1261 €/min.
UK-MOB ONE 2 ONE 00447956 0,1261 €/min.
UK-MOB ONE 2 ONE 00447957 0,1261 €/min.
UK-MOB ONE 2 ONE 00447958 0,1261 €/min.
UK-MOB ONE 2 ONE 00447959 0,1261 €/min.
UK-MOB ONE 2 ONE 00447960 0,1261 €/min.
UK-MOB ONE 2 ONE 00447961 0,1261 €/min.
UK-MOB ONE 2 ONE 00447962 0,1261 €/min.
UK-MOB ONE 2 ONE 00447963 0,1261 €/min.
UK-MOB ONE 2 ONE 00447981 0,1261 €/min.
UK-MOB ONE 2 ONE 00447984 0,1261 €/min.
UK-MOB ONE 2 ONE 00447985 0,1261 €/min.
UK-MOB ONE 2 ONE 00447986 0,1261 €/min.
UK-MOB ONE 2 ONE 00447987 0,1261 €/min.
UK-MOB ORANGE 00447738 0,1261 €/min.
UK-MOB ORANGE 00447756 0,1261 €/min.
UK-MOB ORANGE 00447772 0,1099 €/min.
UK-MOB ORANGE 00447773 0,1099 €/min.
UK-MOB ORANGE 00447779 0,1099 €/min.
UK-MOB ORANGE 00447783 0,1261 €/min.
UK-MOB ORANGE 00447784 0,1261 €/min.
UK-MOB ORANGE 00447790 0,1099 €/min.
UK-MOB ORANGE 00447791 0,1099 €/min.
UK-MOB ORANGE 00447792 0,1099 €/min.
UK-MOB ORANGE 00447794 0,1099 €/min.
UK-MOB ORANGE 00447800 0,1099 €/min.
UK-MOB ORANGE 00447805 0,1099 €/min.
UK-MOB ORANGE 00447807 0,1099 €/min.
UK-MOB ORANGE 00447811 0,1099 €/min.
UK-MOB ORANGE 00447812 0,1099 €/min.
UK-MOB ORANGE 00447813 0,1099 €/min.
UK-MOB ORANGE 00447814 0,1099 €/min.
UK-MOB ORANGE 00447815 0,1099 €/min.
UK-MOB ORANGE 00447816 0,1099 €/min.
UK-MOB ORANGE 00447817 0,1099 €/min.
UK-MOB ORANGE 00447837 0,1099 €/min.
UK-MOB ORANGE 00447854 0,1099 €/min.
UK-MOB ORANGE 00447855 0,1099 €/min.
UK-MOB ORANGE 00447866 0,1099 €/min.
UK-MOB ORANGE 00447870 0,1099 €/min.
UK-MOB ORANGE 00447875 0,1099 €/min.
UK-MOB ORANGE 00447890 0,1099 €/min.
UK-MOB ORANGE 00447891 0,1099 €/min.
UK-MOB ORANGE 00447896 0,1099 €/min.
UK-MOB ORANGE 00447929 0,1099 €/min.
UK-MOB ORANGE 00447966 0,1099 €/min.
UK-MOB ORANGE 00447967 0,1099 €/min.
UK-MOB ORANGE 00447968 0,1099 €/min.
UK-MOB ORANGE 00447969 0,1099 €/min.
UK-MOB ORANGE 00447970 0,1099 €/min.
UK-MOB ORANGE 00447971 0,1099 €/min.
UK-MOB ORANGE 00447973 0,1099 €/min.
UK-MOB ORANGE 00447974 0,1099 €/min.
UK-MOB ORANGE 00447976 0,1099 €/min.
UK-MOB ORANGE 00447977 0,1099 €/min.
UK-MOB ORANGE 00447980 0,1099 €/min.
UK-MOB ORANGE 00447989 0,1099 €/min.
UK-MOB VODAPHONE 00447717 0,1393 €/min.
UK-MOB VODAPHONE 00447721 0,1393 €/min.
UK-MOB VODAPHONE 00447733 0,1393 €/min.
UK-MOB VODAPHONE 00447741 0,1393 €/min.
UK-MOB VODAPHONE 00447747 0,1393 €/min.
UK-MOB VODAPHONE 00447748 0,1393 €/min.
UK-MOB VODAPHONE 00447760 0,1393 €/min.
UK-MOB VODAPHONE 00447765 0,1393 €/min.
UK-MOB VODAPHONE 00447766 0,1393 €/min.
UK-MOB VODAPHONE 00447767 0,1393 €/min.
UK-MOB VODAPHONE 00447768 0,1393 €/min.
UK-MOB VODAPHONE 00447769 0,1393 €/min.
UK-MOB VODAPHONE 00447770 0,1393 €/min.
UK-MOB VODAPHONE 00447771 0,1393 €/min.
UK-MOB VODAPHONE 00447774 0,1393 €/min.
UK-MOB VODAPHONE 00447775 0,1393 €/min.
UK-MOB VODAPHONE 00447776 0,1393 €/min.
UK-MOB VODAPHONE 00447778 0,1393 €/min.
UK-MOB VODAPHONE 00447780 0,1393 €/min.
UK-MOB VODAPHONE 00447785 0,1393 €/min.
UK-MOB VODAPHONE 00447786 0,1393 €/min.
UK-MOB VODAPHONE 00447787 0,1393 €/min.
UK-MOB VODAPHONE 00447788 0,1393 €/min.
UK-MOB VODAPHONE 00447789 0,1393 €/min.
UK-MOB VODAPHONE 00447795 0,1393 €/min.
UK-MOB VODAPHONE 00447796 0,1393 €/min.
UK-MOB VODAPHONE 00447798 0,1393 €/min.
UK-MOB VODAPHONE 00447799 0,1393 €/min.
UK-MOB VODAPHONE 00447810 0,1393 €/min.
UK-MOB VODAPHONE 00447818 0,1393 €/min.
UK-MOB VODAPHONE 00447823 0,1393 €/min.
UK-MOB VODAPHONE 00447824 0,1393 €/min.
UK-MOB VODAPHONE 00447825 0,1393 €/min.
UK-MOB VODAPHONE 00447826 0,1393 €/min.
UK-MOB VODAPHONE 00447827 0,1393 €/min.
UK-MOB VODAPHONE 00447831 0,1393 €/min.
UK-MOB VODAPHONE 00447833 0,1393 €/min.
UK-MOB VODAPHONE 00447836 0,1393 €/min.
UK-MOB VODAPHONE 00447867 0,1393 €/min.
UK-MOB VODAPHONE 00447876 0,1393 €/min.
UK-MOB VODAPHONE 00447879 0,1393 €/min.
UK-MOB VODAPHONE 00447880 0,1393 €/min.
UK-MOB VODAPHONE 00447881 0,1393 €/min.
UK-MOB VODAPHONE 00447884 0,1393 €/min.
UK-MOB VODAPHONE 00447887 0,1393 €/min.
UK-MOB VODAPHONE 00447899 0,1393 €/min.
UK-MOB VODAPHONE 00447900 0,1393 €/min.
UK-MOB VODAPHONE 00447901 0,1393 €/min.
UK-MOB VODAPHONE 00447909 0,1393 €/min.
UK-MOB VODAPHONE 00447917 0,1393 €/min.
UK-MOB VODAPHONE 00447918 0,1393 €/min.
UK-MOB VODAPHONE 00447919 0,1393 €/min.
UK-MOB VODAPHONE 00447920 0,1393 €/min.
UK-MOB VODAPHONE 00447979 0,1393 €/min.
UK-MOB VODAPHONE 00447990 0,1393 €/min.
UK-MOBILE 00447 0,2171 €/min.
UK-SS 00440 0,2171 €/min.
UK-SS 00443 0,2171 €/min.
UK-SS 00444 0,2171 €/min.
UK-SS 00445 0,2171 €/min.
UK-SS 00446 0,2171 €/min.
UK-SS 004470 0,2171 €/min.
UK-SS 004476 0,2171 €/min.
UK-SS 00448 0,2171 €/min.
UK-SS 00449 0,2171 €/min.
UKRAINE 00380 0,0715 €/min.
UKRAINE-KIEV 00380442 0,0665 €/min.
UKRAINE-KIEV 00380444 0,0665 €/min.
UKRAINE-KIEV 00380445 0,0665 €/min.
UKRAINE-MOB KIEV STR 0038067 0,0697 €/min.
UKRAINE-MOB UMC 0038050 0,0706 €/min.
UKRAINE-MOB UMC 0038066 0,0706 €/min.
UKRAINE-MOB UMC 0038095 0,0706 €/min.
UKRAINE-MOB URS 0038039 0,0832 €/min.
UKRAINE-MOB URS 0038068 0,0724 €/min.
UKRAINE-MOBILE 0038063 0,0889 €/min.
UKRAINE-MOBILE 0038096 0,0697 €/min.
UKRAINE-MOBILE 0038097 0,0697 €/min.
UKRAINE-ODESSA 00380482 0,0616 €/min.
UKRAINE-ODESSA 00380487 0,0616 €/min.
UNITED ARAB EMIRATES 00971 0,1348 €/min.
UNITED ARAB-MOBILE 0097150 0,1380 €/min.
URUGUAY 00598 0,0493 €/min.
URUGUAY-MOBILE 005989 0,1496 €/min.
URUGUAY-MONTEVIDEO 005982 0,0465 €/min.
US VIRGIN ISL. 001340 0,0205 €/min.
USA 0011 0,0151 €/min.
USA 001128 0,0151 €/min.
USA 001144 0,0151 €/min.
USA 001201 0,0151 €/min.
USA 001202 0,0151 €/min.
USA 001203 0,0151 €/min.
USA 001205 0,0151 €/min.
USA 001206 0,0151 €/min.
USA 001207 0,0151 €/min.
USA 001208 0,0151 €/min.
USA 001209 0,0151 €/min.
USA 001210 0,0151 €/min.
USA 001212 0,0151 €/min.
USA 001213 0,0151 €/min.
USA 001214 0,0151 €/min.
USA 001215 0,0151 €/min.
USA 001216 0,0151 €/min.
USA 001217 0,0151 €/min.
USA 001218 0,0151 €/min.
USA 001219 0,0151 €/min.
USA 001224 0,0151 €/min.
USA 001225 0,0151 €/min.
USA 001228 0,0151 €/min.
USA 001229 0,0151 €/min.
USA 001231 0,0151 €/min.
USA 001239 0,0151 €/min.
USA 001240 0,0151 €/min.
USA 001248 0,0151 €/min.
USA 001251 0,0151 €/min.
USA 001252 0,0151 €/min.
USA 001253 0,0151 €/min.
USA 001254 0,0151 €/min.
USA 001256 0,0151 €/min.
USA 001260 0,0151 €/min.
USA 001262 0,0151 €/min.
USA 001267 0,0151 €/min.
USA 001269 0,0151 €/min.
USA 001270 0,0151 €/min.
USA 001272 0,0151 €/min.
USA 001276 0,0151 €/min.
USA 001281 0,0151 €/min.
USA 001301 0,0151 €/min.
USA 001302 0,0151 €/min.
USA 001303 0,0151 €/min.
USA 001304 0,0151 €/min.
USA 001305 0,0151 €/min.
USA 001307 0,0151 €/min.
USA 001308 0,0151 €/min.
USA 001309 0,0151 €/min.
USA 001310 0,0151 €/min.
USA 001312 0,0151 €/min.
USA 001313 0,0151 €/min.
USA 001314 0,0151 €/min.
USA 001315 0,0151 €/min.
USA 001316 0,0151 €/min.
USA 001317 0,0151 €/min.
USA 001318 0,0151 €/min.
USA 001319 0,0151 €/min.
USA 001320 0,0151 €/min.
USA 001321 0,0151 €/min.
USA 001323 0,0151 €/min.
USA 001325 0,0151 €/min.
USA 001330 0,0151 €/min.
USA 001334 0,0151 €/min.
USA 001336 0,0151 €/min.
USA 001337 0,0151 €/min.
USA 001339 0,0151 €/min.
USA 001347 0,0151 €/min.
USA 001351 0,0151 €/min.
USA 001352 0,0151 €/min.
USA 001360 0,0151 €/min.
USA 001361 0,0151 €/min.
USA 001364 0,0151 €/min.
USA 001374 0,0151 €/min.
USA 001386 0,0151 €/min.
USA 001390 0,0151 €/min.
USA 001401 0,0151 €/min.
USA 001402 0,0151 €/min.
USA 001404 0,0151 €/min.
USA 001405 0,0151 €/min.
USA 001406 0,0151 €/min.
USA 001407 0,0151 €/min.
USA 001408 0,0151 €/min.
USA 001409 0,0151 €/min.
USA 001410 0,0151 €/min.
USA 001411 0,0151 €/min.
USA 001412 0,0151 €/min.
USA 001413 0,0151 €/min.
USA 001414 0,0151 €/min.
USA 001415 0,0151 €/min.
USA 001417 0,0151 €/min.
USA 001419 0,0151 €/min.
USA 001423 0,0151 €/min.
USA 001425 0,0151 €/min.
USA 001432 0,0151 €/min.
USA 001434 0,0151 €/min.
USA 001435 0,0151 €/min.
USA 001440 0,0151 €/min.
USA 001442 0,0151 €/min.
USA 001443 0,0151 €/min.
USA 001447 0,0151 €/min.
USA 001464 0,0151 €/min.
USA 001469 0,0151 €/min.
USA 001478 0,0151 €/min.
USA 001479 0,0151 €/min.
USA 001480 0,0151 €/min.
USA 001484 0,0151 €/min.
USA 001491 0,0151 €/min.
USA 001492 0,0151 €/min.
USA 001493 0,0151 €/min.
USA 001500 0,0151 €/min.
USA 001501 0,0151 €/min.
USA 001502 0,0151 €/min.
USA 001503 0,0151 €/min.
USA 001504 0,0151 €/min.
USA 001505 0,0151 €/min.
USA 001507 0,0151 €/min.
USA 001508 0,0151 €/min.
USA 001509 0,0151 €/min.
USA 001510 0,0151 €/min.
USA 001512 0,0151 €/min.
USA 001513 0,0151 €/min.
USA 001515 0,0151 €/min.
USA 001516 0,0151 €/min.
USA 001517 0,0151 €/min.
USA 001518 0,0151 €/min.
USA 001520 0,0151 €/min.
USA 001530 0,0151 €/min.
USA 001540 0,0151 €/min.
USA 001541 0,0151 €/min.
USA 001551 0,0151 €/min.
USA 001559 0,0151 €/min.
USA 001561 0,0151 €/min.
USA 001562 0,0151 €/min.
USA 001563 0,0151 €/min.
USA 001570 0,0151 €/min.
USA 001571 0,0151 €/min.
USA 001573 0,0151 €/min.
USA 001574 0,0151 €/min.
USA 001580 0,0151 €/min.
USA 001585 0,0151 €/min.
USA 001586 0,0151 €/min.
USA 001601 0,0151 €/min.
USA 001602 0,0151 €/min.
USA 001603 0,0151 €/min.
USA 001605 0,0151 €/min.
USA 001606 0,0151 €/min.
USA 001607 0,0151 €/min.
USA 001608 0,0151 €/min.
USA 001609 0,0151 €/min.
USA 001610 0,0151 €/min.
USA 001612 0,0151 €/min.
USA 001614 0,0151 €/min.
USA 001615 0,0151 €/min.
USA 001616 0,0151 €/min.
USA 001617 0,0151 €/min.
USA 001618 0,0151 €/min.
USA 001619 0,0151 €/min.
USA 001620 0,0151 €/min.
USA 001623 0,0151 €/min.
USA 001626 0,0151 €/min.
USA 001630 0,0151 €/min.
USA 001631 0,0151 €/min.
USA 001636 0,0151 €/min.
USA 001637 0,0151 €/min.
USA 001638 0,0151 €/min.
USA 001641 0,0151 €/min.
USA 001646 0,0151 €/min.
USA 001650 0,0151 €/min.
USA 001651 0,0151 €/min.
USA 001660 0,0151 €/min.
USA 001661 0,0151 €/min.
USA 001662 0,0151 €/min.
USA 001678 0,0151 €/min.
USA 001682 0,0151 €/min.
USA 001700 0,0151 €/min.
USA 001701 0,0151 €/min.
USA 001702 0,0151 €/min.
USA 001703 0,0151 €/min.
USA 001704 0,0151 €/min.
USA 001706 0,0151 €/min.
USA 001707 0,0151 €/min.
USA 001708 0,0151 €/min.
USA 001712 0,0151 €/min.
USA 001713 0,0151 €/min.
USA 001714 0,0151 €/min.
USA 001715 0,0151 €/min.
USA 001716 0,0151 €/min.
USA 001717 0,0151 €/min.
USA 001718 0,0151 €/min.
USA 001719 0,0151 €/min.
USA 001720 0,0151 €/min.
USA 001724 0,0151 €/min.
USA 001727 0,0151 €/min.
USA 001731 0,0151 €/min.
USA 001732 0,0151 €/min.
USA 001734 0,0151 €/min.
USA 001737 0,0151 €/min.
USA 001740 0,0151 €/min.
USA 001745 0,0151 €/min.
USA 001749 0,0151 €/min.
USA 001754 0,0151 €/min.
USA 001757 0,0151 €/min.
USA 001760 0,0151 €/min.
USA 001763 0,0151 €/min.
USA 001765 0,0151 €/min.
USA 001770 0,0151 €/min.
USA 001772 0,0151 €/min.
USA 001773 0,0151 €/min.
USA 001774 0,0151 €/min.
USA 001775 0,0151 €/min.
USA 001777 0,0151 €/min.
USA 001779 0,0151 €/min.
USA 001781 0,0151 €/min.
USA 001785 0,0151 €/min.
USA 001786 0,0151 €/min.
USA 001801 0,0151 €/min.
USA 001802 0,0151 €/min.
USA 001803 0,0151 €/min.
USA 001804 0,0151 €/min.
USA 001805 0,0151 €/min.
USA 001806 0,0151 €/min.
USA 001810 0,0151 €/min.
USA 001812 0,0151 €/min.
USA 001813 0,0151 €/min.
USA 001814 0,0151 €/min.
USA 001815 0,0151 €/min.
USA 001816 0,0151 €/min.
USA 001817 0,0151 €/min.
USA 001818 0,0151 €/min.
USA 001822 0,0151 €/min.
USA 001828 0,0151 €/min.
USA 001830 0,0151 €/min.
USA 001831 0,0151 €/min.
USA 001832 0,0151 €/min.
USA 001843 0,0151 €/min.
USA 001845 0,0151 €/min.
USA 001847 0,0151 €/min.
USA 001848 0,0151 €/min.
USA 001850 0,0151 €/min.
USA 001856 0,0151 €/min.
USA 001857 0,0151 €/min.
USA 001858 0,0151 €/min.
USA 001859 0,0151 €/min.
USA 001860 0,0151 €/min.
USA 001862 0,0151 €/min.
USA 001863 0,0151 €/min.
USA 001864 0,0151 €/min.
USA 001865 0,0151 €/min.
USA 001870 0,0151 €/min.
USA 001900 0,0151 €/min.
USA 001901 0,0151 €/min.
USA 001903 0,0151 €/min.
USA 001904 0,0151 €/min.
USA 001906 0,0151 €/min.
USA 001908 0,0151 €/min.
USA 001909 0,0151 €/min.
USA 001910 0,0151 €/min.
USA 001912 0,0151 €/min.
USA 001913 0,0151 €/min.
USA 001914 0,0151 €/min.
USA 001915 0,0151 €/min.
USA 001916 0,0151 €/min.
USA 001917 0,0151 €/min.
USA 001918 0,0151 €/min.
USA 001919 0,0151 €/min.
USA 001920 0,0151 €/min.
USA 001925 0,0151 €/min.
USA 001928 0,0151 €/min.
USA 001931 0,0151 €/min.
USA 001936 0,0151 €/min.
USA 001937 0,0151 €/min.
USA 001940 0,0151 €/min.
USA 001941 0,0151 €/min.
USA 001949 0,0151 €/min.
USA 001951 0,0151 €/min.
USA 001952 0,0151 €/min.
USA 001954 0,0151 €/min.
USA 001956 0,0151 €/min.
USA 001961 0,0151 €/min.
USA 001970 0,0151 €/min.
USA 001971 0,0151 €/min.
USA 001972 0,0151 €/min.
USA 001973 0,0151 €/min.
USA 001978 0,0151 €/min.
USA 001979 0,0151 €/min.
USA 001980 0,0151 €/min.
USA 001985 0,0151 €/min.
USA 001989 0,0151 €/min.
USA-ALASKA 001907 0,0213 €/min.
USA-HAWAII 001808 0,0146 €/min.
USA-TOLL FREE 001800 0,0151 €/min.
USA-TOLL FREE 001866 0,0151 €/min.
USA-TOLL FREE 001877 0,0151 €/min.
USA-TOLL FREE 001888 0,0151 €/min.
UZBEKISTAN 00998 0,0578 €/min.
назад към началната страница
itgbg.com © 2024 All rights reserved. Начало | Ценова листа